top of page
John Leggott College Students in student

SỨC KHỎE

A John Leggott College student in lesson

FEELING

SUPPORTED

MENTALLY, PHYSICALLY & EMOTIONALLY

Điều quan trọng là học sinh cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và hạnh phúc trong thời gian học đại học. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo vệ của chúng tôinơi đây.

Trong trường đại học, chúng tôi có một đội ngũ chăm sóc sức khỏe chuyên dụng giúp đảm bảo rằng học sinh khỏe mạnh về tinh thần, cảm xúc và thể chất. Nhóm làm việc chặt chẽ với các sinh viên của chúng tôi, giảng viên và nhân viên mục vụ để đảm bảo rằng sinh viên được hỗ trợ để giải quyết bất kỳ vấn đề nào họ gặp phải.

MEET THE TEAM

WE ARE HERE FOR YOU

Chúng tôi có một số nhóm làm việc cùng nhau để hỗ trợ sức khỏe của bạn. Mỗi học sinh được phân bổ một gia sư tiến bộ, người sẽ là điểm liên lạc đầu tiên. Là một sinh viên, nếu bạn gặp vấn đề hoặc cần nói chuyện với ai đó, hãy liên hệ với gia sư tiến bộ của bạn.

FINDING

SUPPORT

John leggott Students in college enjoying lesson.
JLC Every Student Model
bottom of page