top of page
A John Leggott College student sitting at a desk in lesson

VỊ TRÍ LÀM VIỆC CÒN TRỐNG

LÃNH ĐẠO KHU VỰC - KHOA HỌC

Vai trò sẽ là lãnh đạo toàn bộ hoạt động cung cấp Khoa học của Trường (nhiều Trường Cao đẳng gọi đây là 'Trưởng khoa'). Trưởng nhóm Khoa học sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh và trường đại học trên hành trình trở nên xuất sắc. Khu vực này bao gồm Sinh học, Hóa học, Điện tử, Kỹ thuật, Địa chất và Vật lý, các môn học là một phần của STEM đã trở thành trọng tâm giáo dục ngày càng tăng để đảm bảo đáp ứng việc cung cấp các kỹ năng thiếu hụt quốc gia. Bộ phận là sự kết hợp của các nhân viên giàu kinh nghiệm, có kiến thức phong phú, cùng với các nhân viên mới được bổ nhiệm tạo nên một đội ngũ rất năng động, nhiệt tình và đổi mới để dẫn dắt và thực hiện các bước tiếp theo.

SƠ LƯỢC

Vị trí

Cao đẳng John Leggott, Scunthorpe

loại vị trí

Toàn thời gian

Lương

Lên đến £52,974 tùy thuộc vào kinh nghiệm

Ngày đóng cửa

Thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023

Ngày phỏng vấn

thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023

Chi tiết đầy đủ có thể được tìm thấy trong gói thông tin ứng viên của chúng tôi bằng cách nhấp vàonơi đây.

Nếu bạn muốn áp dụng, bấm vàonơi đây.

Four John Leggott College students working in lesson
bottom of page