top of page
Two John Leggott College students sitting at a laptop in lesson.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

GIỜ MỞ CỬA

John Leggott Sixth Form College mở cửa trong thời gian học kỳ.

Thứ Hai đến thứ Sáu

8h30 - 16h.

bottom of page