top of page
Two JLC college students looking at a laptop

QUYỀN RIÊNG TƯ & GDPR

Chính sách bảo mật này dành cho trang web này https://www.leggott.ac.uk và được cung cấp bởi John Leggott College. Nó chi phối quyền riêng tư của người dùng chọn sử dụng nó.

trang web

Trang web này, chủ sở hữu và các công ty bảo trì bên ngoài của nó chủ động tiếp cận quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong suốt trải nghiệm truy cập của họ. Trang web này tuân thủ tất cả các luật và yêu cầu quốc gia của Vương quốc Anh về quyền riêng tư của người dùng.

Sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng khi truy cập trang web. Nếu có thể, trang web này sử dụng hệ thống kiểm soát cookie cho phép người dùng trong lần truy cập đầu tiên vào trang web cho phép hoặc không cho phép sử dụng cookie trên máy tính/thiết bị của họ. Điều này tuân thủ các yêu cầu luật pháp gần đây đối với các trang web để có được sự đồng ý rõ ràng từ người dùng trước khi để lại hoặc đọc các tệp như cookie trên máy tính/thiết bị của người dùng. Cookie là các tệp nhỏ được lưu vào ổ cứng máy tính của người dùng để theo dõi, lưu và lưu trữ thông tin về các tương tác và cách sử dụng trang web của người dùng. Điều này cho phép trang web, thông qua máy chủ của mình, cung cấp cho người dùng trải nghiệm phù hợp trong trang web này. Người dùng được khuyên rằng nếu họ muốn từ chối việc sử dụng và lưu cookie từ trang web này vào ổ cứng máy tính của mình, họ nên thực hiện các bước cần thiết trong cài đặt bảo mật của trình duyệt web để chặn tất cả cookie khỏi trang web này và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của trang web. Trang web này sử dụng phần mềm theo dõi để theo dõi khách truy cập để hiểu rõ hơn cách họ sử dụng. Phần mềm này được cung cấp bởi Google Analytics sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng của khách truy cập. Phần mềm sẽ lưu cookie vào ổ cứng máy tính của bạn để theo dõi và giám sát mức độ tương tác và sử dụng trang web của bạn, nhưng sẽ không lưu trữ, lưu hoặc thu thập thông tin cá nhân. Bạn có thể đọc chính sách bảo mật của Google tại đây để biết thêm thông tin https://www.google.com/privacy.html.

Liên hệ & Truyền thông

Người dùng liên hệ với trang web này và/hoặc chủ sở hữu của nó làm như vậy theo quyết định của riêng họ và tự chịu rủi ro khi cung cấp bất kỳ chi tiết cá nhân nào được yêu cầu. Không có chi tiết cá nhân nào được chuyển cho bên thứ ba cũng như không được chia sẻ với các công ty/những người bên ngoài công ty vận hành/duy trì trang web này. Thông tin cá nhân của bạn được giữ kín và lưu trữ an toàn cho đến khi không còn cần thiết hoặc không sử dụng nữa, như được nêu chi tiết trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo một biểu mẫu an toàn và bảo mật cho quy trình gửi email nhưng khuyên người dùng sử dụng biểu mẫu đó để gửi email cho các quy trình mà họ tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Trang web này và chủ sở hữu của nó sử dụng bất kỳ thông tin nào được gửi để cung cấp cho bạn thêm thông tin về các sản phẩm / dịch vụ mà họ cung cấp hoặc để hỗ trợ bạn trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể đã gửi. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin chi tiết của bạn để đăng ký cho bạn bất kỳ chương trình bản tin email nào mà trang web vận hành nhưng chỉ khi điều này được làm rõ với bạn và sự cho phép rõ ràng của bạn đã được cấp khi gửi bất kỳ biểu mẫu nào tới quy trình gửi email. Hoặc theo đó, người tiêu dùng trước đây đã mua hoặc hỏi về việc mua từ công ty một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bản tin email có liên quan. Đây hoàn toàn không phải là toàn bộ danh sách các quyền người dùng của bạn liên quan đến việc nhận tài liệu tiếp thị qua email. Thông tin chi tiết của bạn không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Liện kết ngoại

Mặc dù trang web này chỉ bao gồm các liên kết bên ngoài chất lượng, an toàn và có liên quan, nhưng người dùng nên áp dụng chính sách thận trọng trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết web bên ngoài nào được đề cập trên trang web này. (Các liên kết bên ngoài là các liên kết văn bản/biểu ngữ/hình ảnh có thể nhấp vào các trang web khác) Chủ sở hữu của trang web này không thể đảm bảo hoặc xác minh nội dung của bất kỳ trang web được liên kết bên ngoài nào mặc dù họ đã cố gắng hết sức. Do đó, người dùng nên lưu ý rằng họ tự chịu rủi ro khi nhấp vào các liên kết bên ngoài và trang web này cũng như chủ sở hữu của nó không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào do truy cập vào bất kỳ liên kết bên ngoài nào được đề cập.

Nền tảng truyền thông xã hội

Giao tiếp, tương tác và hành động được thực hiện thông qua các nền tảng truyền thông xã hội bên ngoài mà trang web này và chủ sở hữu của nó tham gia là tùy chỉnh theo các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư được áp dụng với từng nền tảng truyền thông xã hội tương ứng. Người dùng nên sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội một cách khôn ngoan và giao tiếp/tương tác với họ một cách thận trọng và thận trọng liên quan đến quyền riêng tư và thông tin cá nhân của họ. Trang web này cũng như chủ sở hữu của nó sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và khuyến khích người dùng muốn thảo luận về các chi tiết nhạy cảm liên hệ với họ thông qua các kênh liên lạc chính như qua điện thoại hoặc email. Trang web này có thể sử dụng các nút chia sẻ xã hội giúp chia sẻ nội dung web trực tiếp từ các trang web đến nền tảng truyền thông xã hội được đề cập. Người dùng được khuyên trước khi sử dụng các nút chia sẻ xã hội như vậy rằng họ làm như vậy theo quyết định của riêng mình và lưu ý rằng nền tảng truyền thông xã hội có thể theo dõi và lưu yêu cầu chia sẻ trang web của bạn tương ứng thông qua tài khoản nền tảng truyền thông xã hội của bạn.

Liên kết rút gọn trong phương tiện truyền thông xã hội

Trang web này và chủ sở hữu của nó thông qua tài khoản nền tảng truyền thông xã hội của họ có thể chia sẻ liên kết web đến các trang web có liên quan. Xin lưu ý rằng theo mặc định, một số nền tảng truyền thông xã hội rút ngắn các URL dài.

Người dùng nên thận trọng và phán đoán tốt trước khi nhấp vào bất kỳ URL rút ngắn nào được trang web này và chủ sở hữu của nó xuất bản trên các nền tảng truyền thông xã hội. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất để đảm bảo chỉ các URL chính hãng được xuất bản, nhiều nền tảng truyền thông xã hội dễ bị spam và hack, do đó trang web này và chủ sở hữu của nó không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào do truy cập vào bất kỳ liên kết rút gọn nào.

Thông báo về quyền riêng tư

bottom of page