top of page
A John Leggott college student sat at a table

 SAFEGUARDING 

Two John leggott College students laughing in Society Street Kitchen

John Leggott College công nhận các nghĩa vụ chăm sóc theo đạo đức và theo luật định để thúc đẩy và bảo vệ phúc lợi của tất cả người học. Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là học sinh của chúng tôi cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và hạnh phúc tại Trường Cao đẳng John Leggott. Trong trường đại học, chúng tôi có một nhóm chuyên đảm bảo rằng học sinh khỏe mạnh về tinh thần, thể chất và cảm xúc. Nhóm làm việc chặt chẽ với các nhân viên giảng dạy và mục vụ để hỗ trợ và hỗ trợ người học của chúng tôi. Nhóm cũng hợp tác chặt chẽ với một số tổ chức bên ngoài để đảm bảo sinh viên của chúng tôi nhận được lời khuyên tốt nhất có thể. Những dịch vụ này có thể được sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào từ khi đăng ký đến khi hoàn thành đại học.

A SAFE ENVIRONMENT

REPORT A

SAFEGUARDING

 CONCERN 

Nếu bạn là cha mẹ và muốn báo cáo mối quan tâm về bảo vệ an toàn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo sốbảo vệ@leggott.ac.uk

Nếu bạn cần nói chuyện với chúng tôi khẩn cấp, xin vui lòng gọi cho chúng tôi trên

01724 282998. Nếu bạn là sinh viên và muốn báo cáo mối lo ngại về bảo vệ an toàn, bạn có thể nói chuyện với bất kỳ nhân viên nào tại trường đại học.

A student in lesson working

MEET THE TEAM

 WE ARE HERE FOR YOU 

Claire Holmes Deputy Principal Headshot.JPG

CLAIRE HOLMES

Designated Safeguarding Lead

Deputy Principal

Location: A Block

EMILY WATKINSON

Deputy Designated Safeguarding Lead

Pastoral & Safeguarding Manager

Location: The Pastoral Office

KATIE BARKER

Deputy Designated Safeguarding Lead

Pastoral Lead

Location: The Pastoral Office

JODIE BAKER

Mental Health Officer

Location: The Wellbeing Office

WENDY SIDDALL

Wellbeing Officer

Location: The Wellbeing Office

CHARLOTTE FENTON

Mental Health Officer

Location: The Wellbeing Office

HAYLEY FARRELL

SENCO

Location: The LSA Office

SAFEGUARDING FILES

In line with Keeping Children Safe in Education it is a requirement that schools and colleges share relevant safeguarding information or files with the education provision that student moves to. If schools or colleges are aware that their students are progressing onto JLC, please get in touch with the safeguarding team at safeguarding@leggott.ac.uk to arrange the transfer of files. 

students studying as a group

Safeguarding and promoting the welfare of children is defined for the purposes of this guidance as:

  • protecting children from maltreatment

  • preventing the impairment of children’s mental and physical health or development 

  • ensuring that children grow up in circumstances consistent with the provision of safe and effective care, and

  • taking action to enable all children to have the best outcomes.

 

Children includes everyone under the age of 18. You can read our Adult Safeguarding Policy here.

INFORMATION

FOR PROFESSIONALS

If you have any safeguarding concerns or queries that you need to share with the college, please get in touch:

Call us: 01724 282998

Email us: safeguarding@leggott.ac.uk

Please state whether the enquiry is urgent.

 

If you are working with a student who is involved in any social care meetings, looked after reviews or any other safeguarding meetings, do contact the college and we will arrange for a representative of the college to attend. 

 

If any professionals wish to visit a student at the college, or arrange a meeting onsite with a student then please contact us via email.

John leggott college staff members working together
bottom of page